Liczba 12 potraw wigilijnych pojawiła się prawdopodobnie na przełomie XIX i XX wieku. Wcześniej serwowano dziewięć dań u szlachty a 11 lub 13 u arystokracji. Liczba 12 oznacza dwunastu apostołów, dwanaście miesięcy w roku. Należy spróbować każdej z dwunastu potraw, aby w przyszłym roku niczego nie zabrakło. Jedną z tych dwunastu potraw jest karp królewski, który każdego roku gości na stole wigilijnym. Hodowlą karpia zajęli się w XII wieku cystersi morawscy lub czescy. Jednak były to czasy wojen i hodowla karpia upadła by ponownie powrócić i stać się jedną z najlepiej rozwiniętych w Europie. Sprzedażą karpia w okresie świątecznym zajmują się wszystkie znaczące markety i supermarkety. Karpia królewskiego kupimy w Netto. Netto sprzedaje świeżego karpia w płatach.